S čím vám dokážeme pomôcť?

Záručný a pozáručný servis plynových kotlov

Výmena plynových kotlov

Pravidelný ročný servis plynových kotlov

Vykonávanie revízií plynu, komínov, dymovodov a tlakových nádob

Oprava plynových kotlov a vykurovania

Inštalácie - voda, plyn, vykurovanie

Čistenie vykurovacích systémov

Výmeny čerpadiel vykurovania

Úprava kvality vody vo vykurovacích systémoch

Sme autorizovaný partner pre značky

Kontaktujte nás

dispečing v pracovných dňoch  8:00 - 16:00 na čísle +421917797565

0
servisovaných kotlov ročne
0
rokov na trhu
0
nainštalovaných kotlov
0
m³ plynu ročne cez naše zariadenia
0
servisovaných kotlov ročne
0
rokov na trhu
0
nainštalovaných kotlov

Prečo si nás vybrať?

Výhody spolupráce

Spolahlivosť

Čo povieme, to splníme. Naši klienti sú pre nás prvoradí, preto spoľahlivosť a dôvera predstavuje základ každej spolupráce.

Komunikácia

Otvorená a priama komunikácia medzi firmou a klientom prináša efektívne riešenia.

Kvalita

Rokmi sa zlepšujeme, aby sme prinášali klientom len tú najvyššiu kvalitu produktov a služieb.

Často kladené otázky

Koľko stojí inštalácia alebo výmena kotla?

Celkové náklady na výmenu kotla zahŕňajú cenu kotla, prídavných komponentov a následnú dopravu a inštaláciu. Pre presnejšie určenie konečnej ceny nás kontaktujte emailom alebo telefonicky.

Sú plynové kotly bezpečné?

Moderné plynové kotly majú rôzne zabezpečenia, ktoré v prípade nesprávnej prevádzky, chránia pred únikom plynu. Poruchové situácie zahŕňajú napríklad absenciu tlaku, nadmerné zvýšenie teploty alebo tlaku vody, prípadne absenciu komínového ťahu (prienik spalín do miestnosti). V takýchto prípadoch sa prívod plynu do kotla uzavrie a zariadenie sa vypne. Dodržiavajte stanovené predpisy a pokyny pre bezpečnú prevádzku kotla.

Ako výkonný kotol potrebujem?

Vykurovací výkon je uvádzaný v kilowattoch (kW). Jeho potrebná výška závisí od mnohých faktorov. Ide napríklad o veľkosť obytnej plochy – aká veľká plocha má byť vykúrená. Zateplená budova vyžaduje menej vykurovacej energie ako nezateplená budova. Faktory súvisiace s nárokmi na teplú vodu - koľko ľudí žije v domácnosti; koľko máte kúpeľní; z koľkých kohútikov zvyknete púšťať vodu v rovnakom čase. Pre vytvorenie si základného obrazu, pozrite na výkon vášho starého kotla a zvážte akékoľvek zmeny, ktoré by mohli zavážiť napr. rozšírenie obytného priestoru, nové okná a pod. Náš technik vám vypočíta presný potrebný výkon a poradí pri výbere vhodného kotla pre vás.

Aké sú požiadavky na miestnosť, v ktorej má byť kotol?

Podrobné podmienky pre miestnosti s nainštalovanými plynovými zariadeniami určujú technicko-stavebné predpisy stavebného zákona, ktoré je treba bezvýhradne dodržiavať. Kotol môže byť umiestnený v pivnici, na poslednom podlaží, alebo na inom mieste, ak sú splnené podmienky. Kotol musí spĺňať podmienky týkajúce sa výšky, vnútorného objemu, ventilácie a odvádzania spalín. Miestnosť musí taktiež spĺňať určité podmienky podmienky - suchá, čistá a bez chemických výparov. Minimálna výška je 2,2 m. V starých obytných budovách a ohradených budovách sa pripúšťa inštalovanie plynových kotlov v technických miestnostiach s výškou aspoň 1,9 m. Vnútorný objem miestnosti musí zodpovedať požiadavkám, ktoré vyplývajú z výkonu kotla a spotreby spaľovacieho vzduchu. Spalinové a ventilačné potrubie majú byť oddelené, pričom ventilačná mriežka, by mala byť blízko stropu. Vzduch je dôležitý pre správne spaľovanie plynu v kotle. Preto nezabudnite na stály prívod vzduchu pomocou nasávacej mriežky. Ventilačné a nasávacie mriežky sa nesmú ničím zakrývať.

Ako často je potrebné robiť servis kotla?

Zo zákona ale aj záručných podmienok našich kotlov vyplýva, že servisné prehiadky je potrebné vykonávať raz ročne.

Koľko trvá pravidelný servis kotla?

Odhadovaná doba predstavuje približne 2 hodiny času a vykonávame ho vždy podľa pokynov výrobcu našimi certifikovanými pracovníkmi.